Vores-Services | SQL Services

Lej et IT-Team

Vi kan hjælpe jeres IT-team med nye projekter
Vi kan tilbyde jer interim konsulenter indenfor følgende områder:
IT Chefer Projektledere innovationsprojekter Databaseadministratorer
VDI eksperterIT Arkitektur AD management IT Support
RÅDGIVNING

Opbygning af IT-infrastruktur er en kompleks proces, som kræver, at man som virksomhed modtager rådgivning af høj kvalitet. I Scandiplan Systems leverer vi komplette løsninger, der bl.a. tager højde for udfordringer i forhold til insourcing, outsourcing, sikkerhed og økonomi. Udgangspunktet er altid den enkelte virksomheds kerneforretning, som vi indtænker i den strategiske planlægning og optimering af IT-infrastruktur.

Remote Services.


Scandiplan Systems tilbyder remote services til sine kunder. Scandiplans tilbyder sin følgende i sin Data integrationspalette  

 
 ETL-services Big data udtrækDB 2 - udtræk
 Oracle- udtræk SQL 2012 - udtræk T- SQL programmering
 Connection tools applikationerEDW-opbygning Replication servicesLinked server
 SAS statistisk analyse VB- programudviklingskræddersyning af MSI SCRIPT
Windows 7/ Windows 8.1/windows 10
 

SQL Services

For mange virksomheder er brugen af SQL-databaser en helt naturlig integreret del af forretningen. Men håndtering af en eller flere SQL-servere kan være særdeles udfordrende, da mange faktorer indgår i et komplekst samspil.

Derfor kræves der et højt kompetenceniveau til at håndtere de adskillige problemstillinger, som vedrører SQL SQL-Tools, Business Objects, Visual Basic, VB.net etc. Vi kan hjælpe vores kunder fra hjemmekontoret ved at vi arbejder remote eller arbejde hos vores kunder.

 
 • Database administrationsservice MS SQL server 2008 /2012 /2014
 • Design og modellerering af EDW
 • Optimering af indekser på DBs
 • Oprettelse og redigeringer af tabeller og af funktioner
 • Brugeradministration
 • Rettighedsstyring
 • Tuning af databaser
 • Backup /restore Databaser
 • Opbygning af SQL Clusters spejling af Clusters
 • Linkedserver teknikker
 • Udtrækning af SQL data fra forskellige DBS
 • Visning af data i digitale dashboards
 • HTML programmering til visning af sql udtræk på dashboards
 • API programmering
 • Migreringsteknikker ved flytning af data og konsolidering af data
 • Design af SQL agenter
 • Monitorering og opretning af værdier i tabeller
 • Automatisk tabelopdatering
 • Adviseringsmailudsendelse
 • Design af SSIS packages

Test af nye applikationer

En ny service vi tilbyder er test af software hvadenten det er Beta realeases eller final versions.

Scandiplans projektteam leverer ofte IT ressourcer til såvel design , programmering og til efterfølgende funktionstest af nye applikationer, test af af log systemer, test af replikeringsprocessor som holder DBs opdaterede vi hjælper også med programmeringssupport ved migreringsprojekter. Et af de omåder vi arbejder meget med er grundig test af programmer før de frigives til rigtig produktion.

Vi benytter virtuelle testmiljøer så vi kan teste software mod forskellige styresystemer på klientsiden som MS Windows 7/10 64 bit, og VDI's med forskellige MS Office-versioner 2013/2016 forskellige comaddinns og VSTOs og på serversiden tester vi på Windows 2012R2/Windows 2016 servere ofte med MS exchange 2013/2016 og SQL server 2014/2016 og BIZ talk servere

Vi er med på det nyeste

Vi designer og programmerer
 
REST APIerJson objekter Webservices
Google BigQuery PowerBI appsVi designer apps der kommunikerer med Azure
 

TVi arbejder med Hadoop , MangoDB og Cassandra som er NO-sql databaser der vinder frem i disse år. Vi arbejder også med de seneste versioner af SQL server 2016 og Oracle 12c. Vi har specialiseret os i at lave udtræk fra de seneste versioner af Simcorp dimension

OFF-SHORE udvikling af fantastiske Apps til iPhones og iPads

Udvikling apps til IOS Vi tager kun det bedste og samler derefter Apps'erne Scandiplan Systems er gået ind i markedet for customdesign af Apps til iPhones og iPads inkl. programmering af webservices.

Det første skridt i processen er at få udarbejdet detaljerende kravspecifikationer samt udarbejdet en businessplan for hvorledes apps kan blive en god forrretning. På baggrund af disse kan vi give en pris, samt en tidshorisont for opgaven.

år du har godkendt prisen på projektet starter vi som det første på en detaljeret planlægning. Denne planlægning indeholder, tekniske krav, wire frames over hele appen, databasedesign, webservices 2/4 grafiske forslag til design samt Gantt- diagram over opgaver og timeforbrug.

I planlægningen har vi delt dit projekt op i 4 til 5 milestones. Du betaler løbende som projektet skrider frem, dog falder sidste betaling først ved overdragelse af den færdige app til dig.

I fremtiden når appen er en success, står Scandiplan Systems altid til rådighed for videreudvikling.

Produktudviklingen og innovationen stopper aldrig hos os. Nytænkning på stribe i dejligste konkurrence.

Hård konkurrence , visionære medarbejdere,teamwork, spændende kunder med avancerede ønsker og krav og et fantastisk testteam skaber super produkter.

Vil du vide mere er du er mere end velkommen til at kontakte os.

Vi kontakter også gerne dig, hvis du angiver dit navn og telefonnummer eller e-mail her: